Rusza projekt: „Do siatki i nad siatką 2019”

5 marca 2019 roku została podpisana  dotacja sportowa. Wójt Gminy Celestynów  oraz prezes Reguckiego Klubu Sportowego BÓR zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisali umowę na realizację zadania publicznego pt. „Do siatki i nad siatką”.

W ramach podpisanej umowy Regucki klub sportowy „Bór” będzie kontynuował szkolenie sportowe w dziedzinie piłka nożna, futsal oraz piłka siatkowa która została kolejna sekcją sportową klubu  z Reguta.