Wracamy do treningów

Od 04 maja RKS „Bór” wznawia treningi piłkarskie. Zajęcia odbywały się będą zgodnie z zaleceniami i wytycznymi :

  • drużyny zostaną podzielone na mniejsze grupy zgodnie z wytycznymi ministerstwa sportu.
  • zawodnicy nie będą  korzystać z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
  • zawodnicy  przyjeżdżają przebrani, i czekają na trening w samochodach lub na parkingu.
  • zawodnicy trenują w sprzęcie klubowym zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
  • w niektórych grupach zawodnicy otrzymają dodatkowe zalecenia oraz pobiorą sprzęt treningowy od trenerów prowadzących.
  • zawodnicy  korzystający z obiektu są obowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem  na  obiekt.
  • na obiekcie może przebywać tylko trener, zawodnik oraz osoby niezbędne do obsługi obiektu.

DODATKOWO : Na moje polecenie, wszyscy trenerzy, kierownicy osoby funkcyjne maja prawo przerwać zajęcia  jeśli zawodnicy, opiekunowie nie będą przestrzegali w/w zaleceń. Zajęcia będą kontynuowane po opuszczeniu obiektu przez osobę nie stosującej się do zaleceń.

Pamiętajmy; że zaczynamy w innej rzeczywistości i  nie wszystko będzie takie jak dawniej, trening też.  Liczymy na wyrozumiałość i zrozumienie dla nas to też coś nowego oraz duże wyzwanie organizacyjne.                                                                                                                                                                                                             Albert Niemiec