Klub na nowe władze.

W dniu 28 czerwca w Regucie  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na którym wybrano nowe władze klubu.

Zarząd i Komisję rewizyjną wybrano na 3 letnią  kadencję 2020-2023 :

Zarząd

Albert Niemiec – Prezes Zarządu

Leszek Miernicki – Członek Zarządu

Daniel Wiącek – Członek Zarządu

Piotr Laskus – Członek Zarządu

Mirosław Rydelek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Mateusz Popis  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mateusz Hajdacki – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mateusz Dąbrowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Nowo wybranemu zarządowi Klubu Sportowego Bór Regut  życzymy wytrwałości w działaniu , determinacji w swych zamierzeniach, oraz odważnych i trafnych decyzji.