WAŻNY KOMUNIKAT – WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Zarządu Reguckiego Klubu  Sportowego –  Bór;  Informuje że w dniu 27 czerwca 2021r prezes zarządu RKS Bór p. Albert Niemiec  złożył  rezygnację z  zajmowanego stanowiska .

W związku z w/w rezygnacją w celu prawidłowego funkcjonowania klubu

Zarząd  uchwala, co następuje:  Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” § 19 punkt 4.
§ 1. W dniu 24 lipca 2021 o godzinie:
  • 19.00 w Regucie  ul. Turystyczna „ Bór Arena „  pierwszy termin
  • 19.15 drugi termin

zwołać  Nadzwyczajne Walne  Zebranie   w celu  przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  w kadencji zarządu 2020/2023

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.Zobowiązuje się członka zarządu Pana  Daniela Wiącka do przekazania informacji za pomocą stron internetowych , tablic informacyjnych o celu ,  terminie i miejscu zebrania.