Komunikat zarządu

Ważny komunikat! Zmiana wysokości składki członkowskiej

 

Zarząd Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” pragnie poinformować, iż Uchwałą nr 10 z dnia 21 lipca 2023 roku została ustalona wysokość składki członkowskiej obowiązująca od dnia 1 września  2023 roku. Mając na uwadze potrzebę stałego podnoszenia jakości prowadzonych zajęć sportowych Zarząd Klubu ustalił wysokość składki na poziomie 150 złotych za miesiąc.

Zarząd Klubu dziękuje za dyskusję w konsultacjach prowadzonych w trakcie Walnego Zebrania Członków Klubu.

Dziękujemy  za wskazanie nam  zarówno obszarów pozytywnych, jaki i tych wymagających jeszcze doskonalenia. Przekazane uwagi i propozycje będziemy starali się uwzględniać w codziennym funkcjonowaniu naszego Klubu. Zależy nam jednocześnie na aktywnym uczestnictwie członków Klubu w jego życiu.

Dziękując za dotychczasowe Państwa wsparcie, wyrażamy nadzieję na owocną współpracę w latach następnych .

                                                                                                                                                                                                                      Zarząd Klubu