Konto bankowe

Składki członkowskie

Wpłat dokonujemy na konto Reguckiego Klubu Sportowego –Bór

Regut Pl. Św. Floriana 1

05-430 Celestynów

NIP 532-17-66-240  REGON 017221009

PKO.BP.SA o/ Otwock  NUMER KONTA: 

35 1020 1127 0000 1402 0238 3438

Opłata członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca z góry obowiązująca od stycznia  2020r. : 150 zł miesięcznie (rodzeństwo – 200 zł).

PRZYPOMINAMY ŻE SŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁACIMY PRZEZ CAŁY ROK KALENDARZOWY. 

W tytule przelewu należy wpisać: „Imię, Nazwisko osoby podpisującej deklarację członkowską w  stowarzyszeniu oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.

Np.  Jan Kowalski 2017 : składka członkowska za styczeń 2024r