Komunikat zarządu

Ważny komunikat! Zmiana wysokości składki członkowskiej

 

Zarząd Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” pragnie poinformować, iż Uchwałą nr 10 z dnia 21 lipca 2023 roku została ustalona wysokość składki członkowskiej obowiązująca od dnia 1 września  2023 roku. Mając na uwadze potrzebę stałego podnoszenia jakości prowadzonych zajęć sportowych Zarząd Klubu ustalił wysokość składki na poziomie 150 złotych za miesiąc.

Zarząd Klubu dziękuje za dyskusję w konsultacjach prowadzonych w trakcie Walnego Zebrania Członków Klubu.

Dziękujemy  za wskazanie nam  zarówno obszarów pozytywnych, jaki i tych wymagających jeszcze doskonalenia. Przekazane uwagi i propozycje będziemy starali się uwzględniać w codziennym funkcjonowaniu naszego Klubu. Zależy nam jednocześnie na aktywnym uczestnictwie członków Klubu w jego życiu.

Dziękując za dotychczasowe Państwa wsparcie, wyrażamy nadzieję na owocną współpracę w latach następnych .

                                                                                                                                                                                                                      Zarząd Klubu

Nowy zarząd już pracuje

W dniu 21 lipca 2023roku odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu kadencji 2023-2026.Od samego początku zarząd zadeklarował że będzie chciał jak najszybciej zrealizować wnioski które zostały złożone podczas Walnego Zgromadzenia.

W dniu dzisiejszym podjęto trzy uchwały :

 • uchwałę dotyczącą opracowania zmian w statucie
 • uchwałę powołującą na stanowisko trenera koordynatora Bartłomieja Masnego
 • uchwałę dotyczącą zmiany składki członkowskiej. ( więcej informacji w kolejnym wpisie)

Dodatkowo pojęto szereg  decyzji które mają usprawnić funkcjonowanie klubu , oraz przygotować zespoły do rozgrywek ligowych, wyjazdu na obóz czy przeprowadzeniu obowiązkowych badań lekarskich w dniu 27 lipca 2023 rok. ( więcej informacji podział godzinowy w poniedziałek )

 

RKS Bór

Mamy nowy zarząd

W dniu 18 lipca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne  Wyborcze zebranie Reguckiego Klubu Sportowego BÓR .
W trakcie zebrania po długiej i wyczerpującej dyskusji wybrano nowy zarząd RKS Bór  kadencji 2023-2026 którego skład wygląda następująco:
Zarząd :

Albert Niemiec  – Prezes zarządu

Jabłońska Marzena – Członek zarządu

Bartłomiej Masny   – Członek zarządu

Leszek Miernicki  – Członek zarządu

Tadeusz Borkowski  – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna: 
Sylwester Korzeniowski  – Członek komisji
Łukasz Reda – Członek komisji
Jakub Nowak – Członek komisji
Pierwsze posiedzenie zarządu odbędzie się 21 lipca o godzinie 18.00 w Regucie ul. Turystyczna 20

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” § 19 punkt 4  :

na wniosek zarządu z inicjatywy własnej zwołuje  na dzień 18.07.2023

Nadzwyczajne  – Walne  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się  w Regucie  ul. Turystycznej  20 .

– o godz.19.00 w pierwszym terminie

– o godz. 19.15 w drugim terminie,

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 3. wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. wybór Sekretarza Zebrania
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. wybór komisji skrutacyjnej
 7. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
 8. wybór zarządu
 9. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS Bór

        RKS „Bór”

z ostatniej chwili

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu RKS Bór kadencji 2023-2026.

W trakcie dyskusji nie udało wyłonić nowego prezesa.

Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na sobotę 24 czerwca 2023roku na godzinę 14.00

Bór Regut ma nowy zarząd

W dniu 18 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Reguckiego Klubu Sportowego BÓR .
W trakcie zebrania po przedstawieniu sprawozdań z działalności klubu jednogłośnie udzielono absolutorium zarządu za rok 2022 oraz wybrano nowy zarząd RKS Bór   którego skład wygląda następująco:
Zarząd :
Leszek Miernicki  – Członek zarządu
Jerzy Kobus  – Członek zarządu
Tadeusz Borkowski  – Członek zarządu
Mirosław Rydelek – Członek zarządu
Mateusz Szostak – Członek zarządu
Komisja Rewizyjna: 
Sylwester Korzeniowski  – Członek komisji
Łukasz Reda – Członek komisji
Jakub Nowak – Członek komisji
Gratulacje nowemu zarządowi i komisji rewizyjnej złożył ustępujący  Prezes Albert Niemiec.
Pierwsze posiedzenie zarządu w tym wybór Prezesa zaplanowano na 20 czerwca 2023roku na godzinę 20.00

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” &19 :

zwołuje  na dzień 18.06.2023roku

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie ul. Koprowskiego 2 .

– o godz.17.30 w pierwszym terminie

– o godz. 18.00 w drugim terminie,

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 3. wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. wybór Sekretarza Zebrania
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. wybór komisji skrutacyjnej
 7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022r
 9. sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2020-2023
 10. dyskusja nad sprawozdaniami
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2022rok
 12. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu za lata 2020-2023.
 13. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
 14. wybór zarządu
 15. zgłoszenie kandydatów do komisji rewizyjnej kadencja 2023-2026
 16. wybór komisji rewizyjnej
 17. wolne wnioski
 18. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS BÓR

                                           Albert Niemiec

                                          Prezes Zarządu  

                                             RKS „Bór”

SOKOLIKI CUP 2023

 

Już 6 maja 2023  (sobota) od godz. 8.30 (odprawa) na boisku LKS Mazur Karczew rozpoczynają się kolejne eliminacje do ogólnopolskiego turnieju SOKOLIKI CUP.   Tym razem Bór Regut reprezentował będzie zespół trenera Bartka grupa 2013.

Przewidywane zakończenie Turnieju około godz. 15.00.