OGŁOSZENIE ZARZĄDU

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” § 19 punkt 4  :

na wniosek zarządu z inicjatywy własnej zwołuje  na dzień 18.07.2023

Nadzwyczajne  – Walne  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się  w Regucie  ul. Turystycznej  20 .

– o godz.19.00 w pierwszym terminie

– o godz. 19.15 w drugim terminie,

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 3. wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. wybór Sekretarza Zebrania
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. wybór komisji skrutacyjnej
 7. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
 8. wybór zarządu
 9. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS Bór

        RKS „Bór”

z ostatniej chwili

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu RKS Bór kadencji 2023-2026.

W trakcie dyskusji nie udało wyłonić nowego prezesa.

Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na sobotę 24 czerwca 2023roku na godzinę 14.00

Bór Regut ma nowy zarząd

W dniu 18 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Reguckiego Klubu Sportowego BÓR .
W trakcie zebrania po przedstawieniu sprawozdań z działalności klubu jednogłośnie udzielono absolutorium zarządu za rok 2022 oraz wybrano nowy zarząd RKS Bór   którego skład wygląda następująco:
Zarząd :
Leszek Miernicki  – Członek zarządu
Jerzy Kobus  – Członek zarządu
Tadeusz Borkowski  – Członek zarządu
Mirosław Rydelek – Członek zarządu
Mateusz Szostak – Członek zarządu
Komisja Rewizyjna: 
Sylwester Korzeniowski  – Członek komisji
Łukasz Reda – Członek komisji
Jakub Nowak – Członek komisji
Gratulacje nowemu zarządowi i komisji rewizyjnej złożył ustępujący  Prezes Albert Niemiec.
Pierwsze posiedzenie zarządu w tym wybór Prezesa zaplanowano na 20 czerwca 2023roku na godzinę 20.00

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” &19 :

zwołuje  na dzień 18.06.2023roku

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie ul. Koprowskiego 2 .

– o godz.17.30 w pierwszym terminie

– o godz. 18.00 w drugim terminie,

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 3. wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. wybór Sekretarza Zebrania
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. wybór komisji skrutacyjnej
 7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022r
 9. sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2020-2023
 10. dyskusja nad sprawozdaniami
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2022rok
 12. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu za lata 2020-2023.
 13. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
 14. wybór zarządu
 15. zgłoszenie kandydatów do komisji rewizyjnej kadencja 2023-2026
 16. wybór komisji rewizyjnej
 17. wolne wnioski
 18. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS BÓR

                                           Albert Niemiec

                                          Prezes Zarządu  

                                             RKS „Bór”

SOKOLIKI CUP 2023

 

Już 6 maja 2023  (sobota) od godz. 8.30 (odprawa) na boisku LKS Mazur Karczew rozpoczynają się kolejne eliminacje do ogólnopolskiego turnieju SOKOLIKI CUP.   Tym razem Bór Regut reprezentował będzie zespół trenera Bartka grupa 2013.

Przewidywane zakończenie Turnieju około godz. 15.00.

 

 

Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia  2023 roku odszedł z naszych szeregów

Ś. P.

Krzysztof Trzpil

wieloletni działacz, oddany sympatyk, wieczny kibic Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” 

 

Rodzinie i bliskim

Wyrazy szczerego współczucia

Składa: Zarząd, Kibice i Zawodnicy

Reguckiego Klubu Sportowego „Bór”

 

OBÓZ SPORTOWY -ŻARKI 2023

Regucki Klub Sportowy Bór będzie organizował obóz sportowy dla zawodników swojego klubu.

Miejsce obozu : Żarki woj. Śląskie

Termin: 07-12 sierpnia 2023roku

Ilość osób:  ograniczona 35 zawodników + 5 osób kadry szkoleniowo – wychowawczej.

Zawodników można zapisywać u trenerów prowadzących roczniki.

( każdy z trenerów ma określony limit miejsc )

Koszt:  udziału jednego zawodnika: 1550 zł

Obóz dotyczy grup 2011/12/13/14 

Niżej umieszczona ulotka jest materiałem reklamowym i poglądowym dotyczącym obozu w Żarkach.

W myśl że obóz sportowy to nie rodzinne wakacje; pozwoliłem sobie nanieść stosowne poprawki.

W razie wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku Albert Niemiec.

 

Filip Wojtaś z kolejnym powołaniem do reprezentacji Polski.

W dniu wczorajszym na biuro prezesa klubu Bór Regut  wpłynęła taka oto informacja :