Bór Regut ma nowy zarząd

W dniu 18 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Reguckiego Klubu Sportowego BÓR .
W trakcie zebrania po przedstawieniu sprawozdań z działalności klubu jednogłośnie udzielono absolutorium zarządu za rok 2022 oraz wybrano nowy zarząd RKS Bór   którego skład wygląda następująco:
Zarząd :
Leszek Miernicki  – Członek zarządu
Jerzy Kobus  – Członek zarządu
Tadeusz Borkowski  – Członek zarządu
Mirosław Rydelek – Członek zarządu
Mateusz Szostak – Członek zarządu
Komisja Rewizyjna: 
Sylwester Korzeniowski  – Członek komisji
Łukasz Reda – Członek komisji
Jakub Nowak – Członek komisji
Gratulacje nowemu zarządowi i komisji rewizyjnej złożył ustępujący  Prezes Albert Niemiec.
Pierwsze posiedzenie zarządu w tym wybór Prezesa zaplanowano na 20 czerwca 2023roku na godzinę 20.00