Badania Lekarskie 2023

Informujemy; że w dniu 27 lipca  w Regucie ul. Turystyczna 20 ( budynek klubowy ) odbędą się badania lekarskie dla zawodników trenujących w RKS Bór

Harmonogram badań :

  • 16.30 grupy  2016/2017/2018
  • 17.30 grupa  2014 /2015
  • 18.00 grupa 2013
  • 18.30 grupa  2011/2012
  • 19.00 grupa 2009/2010
  • 19.30   drużyna seniorów
  •  Po godzinie 20.00 wszyscy zawodnicy którym wkrótce skończą się  badania a obecnie są zawodnikami RKS, lub z innych powodów nie uczestniczyli w badaniach wcześniej. 

Koszt badania 40 zł 

Przypominamy że brak aktualnych badań lekarskich skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych.

Podstawa prawna: Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Art. 37. ustawy :  Orzeczenie o stanie zdrowia zawodnika

Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.